BNP en Netwerk

Sinds 2016 is In Between onderdeel geworden van de Bond van Nederlandse Predikanten. Eén van de bestuursleden van In Between is tevens statutair bestuurslid van de bond. Meer over de Nederlandse Bond van Predikanten, klik op: BNP

In Between onderhoudt hartelijke betrekkingen met het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk. Er zijn in het werk duidelijk overeenkomsten, zonder dat we de verschillen op willen geven. We verwijzen naar elkaars studiedagen, die vaak voor beide professies interessant zijn. De WKO geeft een ook voor interimpredikanten interessant tijdschrift uit. Op het gebied van opleiding en scholing is er bij de WKO veel expertise. Graag verwijzen we naar de site van WKO: http://wvko.nl/