Sophie Bloemert

Sinds 1 september 2018 ben ik interim-predikant in landelijke dienst.

Via het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk kom ik in contact met gemeenten die ‘huiswerk’ hebben. Dit huiswerk kan te maken hebben met (onverwerkte) conflicten, de noodzaak tot verandering met het oog op de toekomst in een krimpende kerk of een samenwerkingsproces met een buurgemeente.

In 2004 begon ik aan de tweejarige pilot ‘’leren functioneren in een tussentijd’’, de eerste opleiding tot interim-predikant. Een boeiende tijd, met gemotiveerde collega’s. Destijds was nog niet duidelijk hoe de specialisatie van interim-predikant in de Protestantse Kerk zich zou ontwikkelen. Met mijn werkkring als gemeentepredikant vond ik die onzekerheid geen bezwaar. Als invulling van mijn studieverlof was het immers heel zinvol.

Begin 2011 ben ik – na bijna 25 jaar gemeentepredikant te zijn geweest – gestart als Regionaal Adviseur Regionale Vergaderingen in Zuid-Nederland. Zo werd ik predikant in algemene dienst.

Bijna acht jaar heb ik door Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gereisd om de classicale vergaderingen en de breed-moderamina te ondersteunen bij hun taken op het terrein van bestuur, beleid en kerkjuridische zaken.

Toen die functie verviel vanwege een regionale reorganisatie binnen de Protestantse Kerk, kwam de gelegenheid mijn opleiding tot interim-predikant volledig in praktijk te brengen.

In mijn werk ga ik voor bezinning, bezieling en beweging. Ik ben enthousiast, communicatief, professioneel en overtuigend. Verder hecht ik veel waarde aan:

  • Betrokkenheid op afstand,
  • Luisterhouding,
  • Ontwikkelingsperspectief,
  • Erkenning,
  • Mensgerichtheid,
  • Evaluatiemomenten,
  • Rolvastheid,
  • Theologie.

Vanaf de oprichting van In Between ben ik bij dit netwerk betrokken. Sinds voorjaar 2019 ben ik voorzitter. Tenslotte: mijn woonplaats is Heerlen, dat betekent dat ik vooral voor gemeenten in Zuid-Nederland inzetbaar ben.

Email adres: s.bloemert@protestantsekerk.nl