Peter Bakker

Mobiel: 06-22698909

Email: pj.bakker@planet.nl

Toen ik in 2019 aan de Interim-Predikantsopleiding van de Protestantse Kerk Nederland begon en ze al een poos volgde, zei ik regelmatig bij mezelf:

‘Waarom ben ik nooit eerder aan deze opleiding begonnen? Ik ben nu al bijna 35 jaar gemeentepredikant geweest in diverse PKN-gemeenten en ik heb ook een aantal jaren gepionierd. Ik deed het graag en ik zou het zo weer doen. Maar hier in deze opleiding krijg ik ‘instrumenten’ aangereikt om op een andere manier naar een groep mensen en een kerkgemeenschap te kijken dan ik eerder deed en ze ook, in veel gevallen, beter en anders te begeleiden in hun proces.’

Nu, na de afronding van de Opleiding, denk ik dat ik gemeenten kan begeleiden, bijvoorbeeld:

  • als er een nieuwe inhoudelijke focus wordt gezocht;
  • of een nieuwe doelgroep (bijvoorbeeld jongvolwassenen of migranten);
  • of als er onderlinge spanningen zijn;
  • of als twee of meer gemeenten als één gemeente samen verder willen gaan.

Ik durf te zeggen, dat als ik de kennis die ik meekreeg tijdens de Interim-Predikantsopleiding jaren eerder had gehad, ik in sommige situaties als voorganger ook andere keuzen zou hebben gemaakt.

Als Interim-Predikant heb ik nu ervaring opgedaan in twee gemeenten. Dat beviel zo goed, dat ik dit werk graag ook na mijn emeritaat – dat was in juli 2022 – nog een aantal jaren wil blijven doen.

Ik kom uit een protestants gezin. Mijn vader was gereformeerd en mijn moeder vrij-evangelisch. Dat heeft ook mij mee gevormd. In de loop van mijn leven heb ik ook de breedte van de christenheid in Nederland en daarbuiten leren kennen. Dat ervoer ik als winst voor mijn eigen verhouding met God en voor mijn werk als voorganger en interim-predikant.

Wat mij betreft, graag tot horens of ziens.

Ds. Peter Bakker, Zeist.