Marten Knevel

Marten Knevel

Woonplaats Zeist

M.: 06-418 60 630

E.: marten@knevelconnect.nl

Drs. Ing. Marten Knevel is interim predikant, gemeentebegeleider en teamcoach. Kerken willen  heilzame invloed uitoefenen op de samenleving. Het doel van Marten: Kerken helpen hun eigen bijdrage te leveren aan menswaardig samenleven. Zie voor een overzicht van mogelijkheden: www.metmarten.nl

Je kunt een beroep op Marten doen voor:

  •              Nieuwe wegen zoeken voor kerk zijn vandaag
  •              Door een conflict gaan naar heilzaam samen geloven
  •              Een weg gaan van verlies naar nieuw begin
  •              Op weg gaan naar een nieuwe voorganger …

Marten kan verder van betekenis zijn bij:

  •              Voortgangsgesprekken van predikanten en gemeenten
  •              Cursussen over kerkelijke en maatschappelijke  thema’s
  •              Begeleiding van herbezinning, vereniging, sluiting en vernieuwing
  •              Coaching van Predikanten en teams in de kerk
  •              Beleidsontwikkeling voor elk onderdeel van kerkelijk werk