Kosten

Voor de kennismakingsfase, inclusief gesprekken en reiskosten, en tot en met het al dan niet ondertekenen van een contract berekent de interim predikant een vooraf met u overeengekomen bedrag.

In het contract worden ook de financiële verplichtingen omschreven, inclusief opzegtermijnen. Deze kosten variëren en zijn mede afhankelijk van de rechtspositie van de betreffende interimpastor (landelijk dienstverband, detachering of free-lance).