Klaas-Willem de Jong

Woerden

kwdj@planet.nl

0348 – 43 00 15

 

Naast mijn werk aan de PThU ben ik voor ongeveer 10 uur per week beschikbaar voor interimwerk in de Protestantse Kerk, bij voorkeur voor korter lopende projecten.

Wat kunt u van mij verwachten? Dat is in belangrijke bepaald door opleiding en ervaring. Ik heb altijd een brede theologische interesse gehad, hetgeen mag blijken uit zowel een promotie in de liturgiegeschiedenis als verdieping op het terrein van het kerkrecht. Ik heb vier kerkelijke gemeenten als predikant gediend, elk met een geheel eigen profiel (dorp, stad, alleen, met collega’s, klassiek, pioniersplek). De ervaring in het gemeentewerk heb ik verdiept in een training Klinisch Pastorale Vorming. De opleiding tot interimpredikant heeft me een aantal nieuwe inzichten en vaardigheden gebracht en me daarnaast geholpen om mijn kennis en ervaring in te zetten voor interimsituaties. Gelet op mijn specialisatie liggen projecten op het terrein van organisatie en beleid voor de hand, maar ook andere situaties ga ik niet uit de weg.

Interesse? Neem contact op, telefonisch of per mail, dan maken we zo spoedig mogelijk een afspraak om de wensen en mogelijkheden over en weer nader te verkennen.

[Foto: Maartje Geels/HH]