Kees van Dam

Sinds augustus 2018 ben ik als PKN interim-predikant aangesloten bij InBetween. In mijn werk als interim-predikant maak ik gebruik van de vaardigheden en kwaliteiten die ik ook inzet onder de paraplu van mijn bedrijf Up-a-Tree. Dat zijn:

  • Processen begeleiden
  • Beleid ontwikkelen
  • Adviseren
  • Coachen
  • Trainen
  • Bemiddelen

In mijn werk bouw ik voort op inzichten en ervaringen die ik als zendingspredikant opgedaan heb. In de variëteit van mensen, culturen en geschiedenissen, zoeken we samen naar gedeelde inspiratie, om het evangelie te leven en te delen. Dat deed ik in Afrika en dat doe ik graag als interim-predikant: Een tijd met elkaar optrekken, verder komen, en dan ieder weer je eigen weg vervolgen.

In werk en studie zoek ik daarbij naar wat er gebeurt op het snijvlak van twee werelden.

  • Wat gebeurt er in culturen die in de 20e eeuw een ongelooflijke snelle omslag hebben moeten maken, onder invloed van kolonialisme en postkolonialisme?
  • En terugkijkend: Wat gebeurde er in de christelijke gemeente op de rand van het Nieuwe Testament en de periode erna?
  • En nu dichter bij huis: hoe spannend wordt het als er twee werkculturen zijn tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters?

Die snijvlakken zijn interessant. En vaak ook spannend. In deze smalle en brede contexten, verder weg en dichter bij huis, komen dezelfde elementen naar voren: Wie zijn wij, hoe verhouden wij ons tot anderen, en op welke manier communiceren wij daarbij? Het interim-werk ervaar ik als een mooie uitdaging om deze theologische en missionaire vragen in de praktijk aan te pakken.

Passen wij bij elkaar? Neem gerust contact op, telefonisch of per mail, om te zien of we samen op kunnen trekken. Als zelfstandig professional werk ik op uurbasis, volgens tarieven gebruikelijk in de PKN. Ik ben beschikbaar vanaf 1 januari 2020, voor 50%, voor korter en langer lopende projecten.