Contact

De meeste vragen over de inzet van interimpredikanten kunt u stellen aan het mobiliteitsburea van de Protestantse Kerk.
Voor andere vragen en vragen over In Between kunt u terecht bij de secretaris van In Between: 

ds. Pieter Terpstra
info@interimpredikant.com /
of 06   48 56 7 183


U kunt ook direct één van de interimpastores benaderen: onder het uitrolmenu van Contact stellen zij zich aan u voor.

InBetween maakt deel uit van de Bond van Nederlandse Predikanten. In Between heeft een vaste plaats het bestuur van de BNP.  Meer over de Nederlandse Bond van Predikanten, klik op: BNP