Contact

De secretaris van In Between is:

ds. Marius van Duijn
Telefoon 06 397 68 140
Email m.v.duijn@ziggo.nl

De secretaris zal u graag adviseren over de te nemen stappen, en over wie mogelijk geschikte en beschikbare interimpastores zijn voor u.
U kunt ook direct één van de interimpastores benaderen: onder het uitrolmenu van Contact stellen zij zich aan u voor.

InBetween maakt deel uit van de Bond van Nederlandse Predikanten. In Between heeft een vaste plaats het bestuur van de BNP.  Meer over de Nederlandse Bond van Predikanten, klik op: BNP