Cees Hendriks

Ede

0655746410

chendriks@freeler.nl

Kees met een C
Problemen met een zekere humor benaderen, dat is waar ik sterk in ben.

De c van crisis
Als u mij inschakelt om een complex conflict op te lossen, zoek ik naar nieuwe wegen.

De c van cijfers
Mijn jarenlange bancaire ervaring zorgt ervoor dat ik vertrouwd ben met de financiële kant van een zaak.

De c van connectie
Mijn authenticiteit, vriendelijkheid en transparantie nodigen uit tot verbinden, vertrouwen en openheid.

De c van contact
De mens, het gemeentelid staat centraal. Daar committeer ik mij aan.

De c van chemie
Door die te bevorderen komt intensieve samenwerking tot stand.

De c van communicatie
Luisteren, samenvatten en doorvragen leiden tot oplossingsrichtingen. Niet blijven steken in standpunten maar uitgaan van belangen.

De c van combineren
Ophalen van feiten, meningen en gevoelens leiden in samenhang tot een complete compositie.

De c van concentratie
Een heldere focus zorgt voor een beter resultaat.

De c van cirkel
Een stap buiten de cirkel leidt tot meer objectiviteit.

De c van creativiteit
Wisselende en nieuwe perspectieven maken keuzes eenvoudiger.

De c van compromis
Onderhandelen, geven en nemen, polderen en er samen uit willen komen.

De c van cascade
Stapsgewijs kom je tot een oplossing.

De c van chronos
Timing is alles. Vertragen en versnellen heeft grote impact, ten goede maar ook ten kwade. 

De c van christen
De belangrijkste reden waarom ik in de kerk actief ben.