Alida Groeneveld

Almere

06-11031939

interimpredikant.alida@gmail.com

Facebook: Alida Groeneveld

Twitter: @alidagroeneveld

Interim-predikant – In 2015 heb ik de opleiding tot interim-predikant met goed gevolg afgerond. De vaardigheden die ik daar geleerd heb, zijn analytisch denken, creatief en samen naar oplossingen zoeken met oog voor kansen. Deze zijn goed toepasbaar in verschillende werksituaties, ook als er geen sprake is van kramp, krimp of andere crises. Tot 1 oktober 2017 heb ik een interimopdracht voor 16 uur per week. Daarna ben ik weer beschikbaar voor nieuwe opdrachten.

Kwaliteiten  –  Open, betrokken, stressbestendig en toegankelijk. Ik kan ingewikkelde kwesties helder en met een kwinkslag verwoorden en de zaken goed organiseren zonder daarbij de menselijke aspecten uit het oog te verliezen.

Huidige baan  –  predikant-geestelijk verzorger ’s Heeren Loo Zorggroep (22 uur) in het bijzonder voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (Groot Emaus)

Overige ervaring  –  20 jaar gemeentepredikant in Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum en Protestantse Gemeente te Weesp & Driemond en gelijktijdig bovenplaatselijk werk: lid van het interim-bestuur van de Evangelisch-Lutherse Synode binnen de Protestantse Kerk, redactielid en – voorzitter van het opiniërend magazine Woord & Dienst, begeleider van studenten tijdens hun stage, mentor voor beginnende predikanten en visitator. Mijn rode draad op al deze terreinen is verbindend bezig zijn tussen mensen en groepen.